23.08.2019
 Feng Shui Essay

ISI KANDUNGAN

SECTION 1 . zero 2 . zero 2 . 1 2 . 2 2 . 3 3. 0 3. you 3. two 4. 0 4. 1 4. a couple of 5. 0 5. 1 5. two 6. 0 6. 1 6. a couple of 7. 0 8. 0 9. 0 DESCRIPTION ISI KANDUNGAN PENDAHULUAN PENGENALAN FENG SHUI Pengertian Sejarah Prinsip-prinsip FENG SHUI MENGENAI PA GUA Pengenalan Lapan Trigram FENG SHUI MENGENAI SEBUTAN CINA Pemahaman Dua Bonitas Tahun Tiongkok FENG SHUI RUMAH Pemahaman Pengaturan Ruangan Tempat Tinggal FENG SHUI PEJABAT KERJA Pemahaman Pengaturan Ruangan Pejabat Kerja KESIMPULAN RUJUKAN LAMPIRAN PAGE 1 -- 1 2 - a couple of 3 -- 3 four - some 5 -- 5

6 - six 7 -- 9

twelve - 15 10 -- 14

15 - 12-15 16 -- 21

twenty-two - 22 22 - 27 twenty eight - twenty-eight 29 -- 29

Site 1 of 29

1 ) 0

PENDAHULUAN

Kerja kursus ini dihasilkan oleh kumpulan kami yang dianggotai oleh empat ahli, iaitu Patty Foong, Andy Tsai, Wong Hui Wen dan Kenix Wong Siew Ying. Aksi kursus di sini. dihasil dengan penuh pekerjaan, dedikasi lalu kerjasama awak kumpulan kami untuk menyanggupi keperluan dalam system penilaian dan pecahan markah di dalam subjek kemampuan moral (morale studies) pada SEGi Kolej.

Topik primer kerja kursus ini ialah mengenai Kepercayaan Kepada FENG SHUI. Di sini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mengasihkan informasi, bantuan dan nasihat kepada kumpulan kami bagi menyiapkan aksi kursus di sini..

Seterusnya, kami berasa amat syukur kepada pihak SEGI kolej yang menyediakan keentengan perpustakaan sejurus dengan kerjaya kerja kursus ini untuk segi persediaan komputer, printer, dan bilik bincang yang senang-lenang. Kami berasa amat berterima kasih kepada Sobre. Khairul (Lecturer Morale Studies) yang memberi nasihat, bantuan kepada kami dengan penuh ikhlas, professional and sabar.

Sepanjang income kerja kursus ini, lihai kumpulan tiap-tiapo meluangkan masa yang emas dalam aktiviti-aktiviti pencarian, pengumpulan, penyusunan, lalu penghasilan kerja kursus di sini. dengan penuh kerjasama.

Page 2 of 29

2 . 0 2 . 1

PEMAHAMAN FENG SHUI PENGERTIAN

Kata Feng Shui sendiri bermula dari gabungan kata Feng yang bererti angin (arah) dan Shui yang bererti air (tempat). Dalam ilmu Feng Shui, angin lalu air dikenali sebagai pergerakan alam yang banyak menarik Chi, iaitu energi kehidupan (Life Force). Feng Shui dalam Tulisan Cina Mudah adalah seperti berikut:

FENG

SHUI

Feng dan Shui bersama-sama menunjukkan kuasa tuk pengaliran factor semula oleh karena itu dan menarik kesan bersama permukaan bumi. Fend Shui sebenarnya ialah ilmu yang mempelajari pola distribusi serta pergerakan energi Chi di atas permukaan bumi, dan mempelajari bagaimana agar energi-energi itu mendukung kehidupan manusia yang berada dalam lingkungan itu. Misalnya, membuat hidup lebih Sihat, lebih bahagia, jauh produktif bergiat, dan lainnya dalam kehidupan kita.

Dari segi sains, Feng Shui untuk pilihan tempat tinggal dalam mana keselarasan element serta tenaga ialah seimbang supaya kehidupan seseorang berada pada linkungan yang sejahtera.

Web page 3 of 29

2 . 2

SEJARAH

Pada kurun antara tahun 2000 SM sampai tahun 100 SM bangsa Tiongkok Kuno sudah mengenai dunia, ilmu ketatanegaraan, ilmu redovisning, serta teknologi lainnya, dalam antaranya adalah terciptanya strategy peramalan serta analisa acara susunan acara letak ruang yang diketahui dengan sebutan FENG SUI. Ilmu Feng Shui di sini. merupakan perkembangan dari China and tiawan yang disusun sebagai buku pegangan peramalan pada ketika itu. Ia telah struktur dalam Negara Cina semenjak Dinasti Tang.

Kebudayaan tiongkok merupakan salah satu budaya yang tertua di negara. Ia amat kuat dipengaruhi oleh petunjuk Taoism lalu Confucianism. Eksploitasi Peradatan yang pesat dimulai ribuan tahun sebelum masihi, melahirkan terciptanya pelbagai penemuan awal pada segala aspek penghidupan.

Orang cina biasanya mempercayai tentang Feng Shui walaupun ia selalu dianggap sebagai amalan tahayul. Zaman dahulu dalam Negara Tiongkok, orang kaya sahaja berhak mengetahui, memanfaatkan Feng Shui. Contohnya, keluarga yang berkuasa dan berpangkat kemaharaja diberi naungan yang sewajarnya. Hingga masa Mao Tze Tung menjadi maharaja, baginda sudah...